اخبار ایران و جهان

مسابقات انتخابی نوجوانان دختر استان البرز جهت ورد به اردوی تیم البرز روز جمعه ۹۶/۲/۵ برگزار شد

مسابقات انتخابی نوجوانان پسران البرز برگزار شد

تیم منتخب نونهالان (پسران)آماده اعزام به رقابتهای کشوری شد

تیم منتخب نونهالان (پسران)آماده اعزام به رقابتهای کشوری شد

مسابقات انتخابی خردسالان پسران البرز  در خانه تکواندو برگزار شد

۵۰ هوگوپوش نونهال در مسابقات انتخابی مرحله دوم نونهالان شرکت کردند

مسابقات انتخابی خردسالان دختران در خانه تکواندو استان البرز برگزار شد

صفحه10 از10
بازگشت به بالا