افتخار آفرینان

نیلوفر گیل سمایی

نیلوفر گیل سمایی مدال آور تکواندو در رشته پومسه می باشد.

نگین گیل سمایی

نگین گیل سمایی دارنده مدالهای تیمی و انفرادی تکواندو در رشته پومسه می باشد.

کیمیا علیزاده

کیمیا علیزاده تکواندوکار کرجی است. وی اولین مدال تاریخ تکواندوی زنان ایران را در مسابقات قهرمانی…
صفحه2 از2
بازگشت به بالا