شهدای تکواندوکار

شهید عبدالحسین داستان

شهید عبدالحسین داستان

تاریخ تولد 1\1\1347

محل شهادت ماووت عراق

تاریخ شهادت 26\3\67

شهید امیر حسین تکلو

شهید امیر حسین تکلو

تاریخ. تولد 2\1\1345

محلشهادت شلمچه

تاریخ. شهادت 19\10\65

شهید موسی الرضا آذرخشی

شهید موسی الرضا آذرخشی

تاریخ تولد 1\3\1348

محل شهادت کرمان

تاریخ شهادت 13\11\67

شهید خسرو سهیمی

شهید خسرو سهیمی

تاریخ تولد1\7\1344

محل شهادت عملیات ایزایی

تاریخ شهادت 18\1\66

سردار شهید علی خلیلی

سردار شهید علی خلیلی

متولد 20\1\1344

محل شهادت مهران

تاریخ شهادت 9\4\65

بازگشت به بالا