بخشنامه و آیین نامه ها

اطلاعیه مراسم افتتاحیه و مسابقات مرحله اول از گروه 1 و 2 لیگ خردسالان پسر
اطلاعیه مراسم افتتاحیه و برگزاری مسابقات لیگ خردسالان دختر
اطلاعیه سنجش قابلیتهای جسمانی نونهالان کشور
اطلاعیه اسامی داوران مسابقات قهرمانی کشور نونهالان دختر
اطلاعیه تخفیف شرکت در دوره های تکواندو
اطلاعیه معرفی ورزشکارانی که دچار عارضه نخاعی شدند
صفحه9 از10
بازگشت به بالا