بخشنامه و آیین نامه ها

اطلاعیه برگزاری مسابقات لیگ خردسالان پسر جام غنچه ها
اطلاعیه برگزاری لیگ خردسالان دختر(جام غنچه های تکواندو)
اطلاعیه اسامی داوران لیگ خردسالان دخترجام غنچه های تکواندو
اطلاعیه تحویل احکام داوری کیوروگی و پومسه سال 94
اعلام برنامه زمانبندی مسابقات لیگ خردسالان و نونهالان 96
اطلاعیه ارسال مدارک جهت رنکینگ داوران کیوروگی
صفحه8 از10
بازگشت به بالا