بخشنامه و آیین نامه ها

اطلاعیه مراسم افتتاحیه و مسابقات لیگ خردسالان پسر (جام غنچه های تکواندو)
اطلاعیه تغییر زمان برگزاری مسابقات لیگ خردسالان دختر جام غنچه ها
اطلاعیه تغییر زمان برگزاری مسابقات لیگ برتر خردسالان پسر غنچه ها
اطلاعیه نحوه ثبت نام درخواست خوابگاه نونهالان و خردسالان
اطلاعیه تغییر زمان برگزاری مسابقات لیگ خردسالان دختر جام غنچه ها
اطلاعیه اسامی داوران مسابقات قهرمانی نونهالان کشور (پسر)
صفحه7 از10
بازگشت به بالا