بخشنامه و آیین نامه ها

اطلاعیه مراسم افتتاحیه و مسابقات لیگ خردسالان دختر
اطلاعیه مراسم افتتاحیه و مسابقات لیگ خردسالان پسر
اطلاعیه مراسم افتتاحیه و برگزاری لیگ نونهالان پسر
اطلاعیه تحویل احکام داوری کیوروگی و پومسه (آقایان و بانوان ) سال 93
اطلاعیه مراسم افتتاحیه مسابقات لیگ نونهالان دختر (جام شکوفه ها)
اطلاعیه مراسم افتتاحیه و مسابقات لیگ خردسالان دختر (جام غنچه های تکواندو )
صفحه6 از10
بازگشت به بالا