بخشنامه و آیین نامه ها

اطلاعیه شمار 251/2509

 اطلاعیه لیگ خردسالان پسر جام غنچه هایی تکواندو

اطلاعیه شماره 251/2511

 اطلاعیه ساماندهی سبک هیانگ در هیات استانها

اطلاعیه شماره: 251/2515

 اطلاعیه اسامی مدرسان دوره هماهنگی مربیگری متمرکز

اطلاعیه شماره 251/2507

 اطلاعیه اسامی داوران مسابقات قهرمانی کشور پومسه

اطلاعیه شماره 251/2449

 اطلاعیه برگزاری سمینار بین المللی پومسه

اطلاعیه شماره 251/2443

 اطلاعیه موضوعات تز دان 5 بانوان و 6 و 7 آقایان در سال 96
صفحه3 از10
بازگشت به بالا