باشگاه ها

باشگاه شهید مفتح  تحت نظر استاد سید امیر عربی در کرج حصارک خیابان فروردین  روزهای زوج از ساعت 18 فعال می باشد

بازگشت به بالا